Trygghetsförsäkring & underhåll – Solcellssystem

Vi ser till att dina solpaneler fortsätter leverera bra över tid och genomför regelbunden okulär besiktning för att i förebyggande syfte hålla taket säkert och med maximal produktion.


Underhållsavtal gäller från dagen då våra solpaneler driftsats och löper en månad i taget så länge du känner att vi levererar nytta och värde. Ingen uppsägningstid eller bindningstid.

Du kan alltid avsluta eller nedgradera ditt trygghetsavtal.

Övervakning

Ständigt uppkopplad

Vi håller koll på att ditt system mår bra dygnet runt alla dagar om året. Slappna av och njut av allt annat i ditt liv.

Effektanalys per panel

Alltid maximal produktion

Vi analyserar regelbundet effekten av alla paneler och jämför med varandra samt liknande paneler hos andra kunder för att hitta eventuella effektåtgärder som kan åtgärdas mot garanti från tillverkaren.

Användarstöd över telefon

Ingen fråga eller fundering är för liten eller för stor

Vi hjälper dig med mer än du kan tänka dig inom förnybar energi och minskad energiförbrukning. Givetvis också det mest naturliga att diskutera tankar och funderingar kring din solcellsanläggning.

Regelbunden besiktning på plats

Säkerställer långsiktig effekt och säkerhet

Inom 16 månader från driftsatt system kommer vi ut och undersöker systemet hela vägen från panel till elcentral. Vi genomlyser systemet med IR-kamera för att leta efter onormal värmebildning som på sikt kan reda till livsfara eller brand. Vi letar även efter fukt eller spår av värmespår enligt energimyndighetens rekommendationer.

Larm vid fel

Driftsavbrott larmas till oss på sekunden

Alla paneler och växelriktare är alltid online och rapporterar sitt nuläge. Produktion, effektivitet och eventuella felkoder. Allvarliga fel triggar larm till oss så att vi genomföra frjärrdiagnostik.

Prioriterad kund

Vi startar felsökning inom en vecka

Alla kunder är viktiga, men som prioriterad kund så kommer du före i kön och får alldeles extra uppmärksamhet och prioritet.

Larm med åtgärd vid avvikande effekt per panel

Larm även vid varningard

Även till exempel avvikande effekt skapar larm hos oss så att vi loggar in i ert system och felsöker och genomför en manuell effektanalys per panel för att undersöka om garantifel kan finnas och åtgärdas.

Utbytesenhet vid garantiärenden

Minskar din nertid med utbytesenhet vid garantifel

Växelriktare, panel och optimerare ersätts med en annan produkt under tiden din enhet skickas för garantiärenden. Är produkten exakt samma så byter vi direkt. Skiljer produkten så byter vi tillbaka när din är tillbaka.

Fjärrdiagnostik

Vi agerar innan du märkt att något är fel

Vid eventuellt fel kan vi fjärrledes undersöka ditt system för att se vad som kan vara felet. Enkelt, smidigt och effektivt.

Energirådgivning

Vi hjälper dig minska din energiförbrukning

Vi analyserar din elkonsumption och hjälper dig hitta energitjuvar för att minska din energiförbrukning.

Arbetstid ingår vid garantiärenden och effektoptimering

Inga oväntade kostnader

Uppkommer ett garantiärende eller platsbesök för effektoptimering så ingår arbetstid och reskostnad.

Nedgradera eller avsluta precis när du vill

Ingen bindningstid eller uppsägningstid

Vi vill bara ha nöjda kunder som känner nytta och värde med de tjänster vi gör. Om du någon dag känner att du vill nedgradera avtalet eller ta över allt ansvar själv så gör du det här.