En mikroproducent producerar el i den skala som du gör när du sätter upp solpaneler på ditt hus i Järfälla. Det får maximalt ha en säkring på 63 ampere och en inverterare på 43,5 kW. Du får inte heller producera mer el än vad du konsumerar.
Fördelarna att vara mikroproducent är att du får 60 öre per kWh av skatteverket (men du måste köpa mer än du säljer) och att elnätsägaren inte får ta betalt för att byta ut mätaren eller för att du säljer ditt överskott på elnätet.