Det mest ekonomiska fördelaktiga är att installera 55-60% av din årliga förbrukning. Anledningen är att du får ett generöst bidrag när du köper mer än du säljer och 10-20% av din produktion går till egenanvändning. Alltså el som aldrig går ut på elnätet utan används upp i huset. En solpanel kostar mindre än 2000 kronor, så det lönar sig ofta att köpa så stort system som möjligt för att fördela installationskostnaden över fler paneler.