Minst 145 800 kr enligt en studie i USA från 2019. En liknande studie i Sverige kom fram till 14% vilket motsvarar orimliga 756 000 kr.