I Stockholmsområdet producerar de 1000 gånger det angivna värdet. Så en 430 watts panel ger alltså 430 kWh per år. Det är bara en tacksam slump, i skåne är det ungefär 10% mer. Förutsättningen är då att det är riktade mot söder och att de inte skuggas. Paneler mot öst och väst producerar ca 78% av angivet värde.