När solens strålar träffar framsidan av panelen så skapas en elektrisk spänning mot baksidan. Genom att ansluta fram och baksida med varsin kabel så uppstår en likström. Likströmmen konverteras sedan till vanlig 230 volts växelström i växelriktaren så att vanliga hushållet kan konsumera den.