Support på laddboxar

Laddaren laddar inte, vad gör jag nu?

Alla laddare signalerar sina fel genom lampor i första hand och ljud i andra hand.

Om din bil inte laddar börja med att titta i manualen för att se vad lamporna/ljuden betyder.

Det vanligaste felet är att någon råkat komma åt en dum knapp i appen som ex. schemaläggning, kräv RFID tagg eller stäng av laddaren.

Lyser ingen lampa alls så får laddaren ingen ström. Gå bakåt i ledet och se om säkringen eller jordfelsbrytaren löst ut

Nedan hittar du supportsidor dedikerat för olika laddare. 

Halo laddbox silver

Halo

Charge Amps

Ease charge brf företag

Easee

Easee Home