Charge Amps Halo

Så här använder du laddaren

Så här använder du mobilappen

Statusindikeringar på Halo 

Halo meddelar sin status på olika sätt med ljus. 

Indikering 

Status 

Centrumskölden är vit och LED-ringen lyser upp stegvis i takt med uppstart 

Halo håller på att starta upp 

Centrumskölden är vit och LED-ringen lyser med fast vitt sken 

Halo på stand-by/redo för laddning eller laddning är avslutad. 

Centrumskölden är vit och LED-ringen lyser med fast vitt sken, men lysdioder i nedre vänster- och höger hörn är släckta. 

Halo på stand-by/redo för laddning eller laddning är avslutad. Schuko-uttaget aktiverat 

Centrumskölden är vit och LED-ringens vita sken roterar 

Laddning pågår 

Centrumskölden blinkar grönt och LED-ringen lyser med fast vitt sken 

Endast för Halo med lastbalansering Laddning påbörjas, väntar på tilldelning av ström (kan ta upp till 2 minuter) 

Centrumskölden blinkar blått och LED-ringen lyser med fast vitt sken 

Endast för Halo med RFID Väntar på identifiering med RFID-bricka på centrumskölden (om RFID är aktiverat) 

Centrumskölden lyser rött 3 sekunder och LED-ringen lyser med fast vitt sken 

Endast för Halo med RFID RFID-bricka inte godkänd (om RFID är aktiverat), 

laddning aktiveras inte 

 

 

Felindikeringar på Halo 

Halo meddelar sin status på olika sätt med ljus. 

Indikering 

Typ av fel 

Åtgärd 

Centrumskölden lyser eller blinkar blått och LED-ringen lyser inte vitt 

Halo har fastnat under uppstart eller under uppdatering 

Bryt strömmen till Halo via huvudströmbrytaren. Starta om Halo efter några minuter. 

LED-ringen lyser inte vitt och centrumskölden lyser rött 

Ett fel har hänt som påverkar Halo. T.ex. ett fel på fordonet, eller ett jordfel som uppstått under elinstallationen 

Kontrollera att laddkabeln är intakt, bryt strömmen till Halo via huvudströmbrytaren och starta om Halo efter några minuter.