Vanliga frågor

Lås upp Garon och skjut ner luckan halvvägs så att koden syns upp till höger.

Anslut mobilen till wifi med det SSID och lösenord som står upp till höger.

Scanna QR-koden med din mobil för att öppna laddarens hemsida. Spara webbadressen (som favorit i webbläsaren eller på en lapp). Logga in med lösenordet som står vid QR koden.

Nu ska du se laddaren i din weblässare. Välj inställningar, wifi och ändra till ”anslut till router”. Där anger du SSID (tådlöst nätverksnamn) samd lösenord till ditt wifi. Nu är Garon ansluten till ert wifi och alltid när du har wifi hemma så kan du ansluta till laddaren på adressen du sparat ovan, glömmer du den får du gå ut till laddaren och scanna qr-koden igen.

När solens strålar träffar framsidan av panelen så skapas en elektrisk spänning mot baksidan. Genom att ansluta fram och baksida med varsin kabel så uppstår en likström. Likströmmen konverteras sedan till vanlig 230 volts växelström i växelriktaren så att vanliga hushållet kan konsumera den.

Nej, inte idag. Men namnet Järfälla Energi AB hade koppling till kommunen från 1974 till 1996. Och även före 1974 under namnet Järfälla Elverk AB. Idag är Järfälla Energi AB privatägd utan närmare koppling till kommunen än att vi fokuserar lokalt. Järfälla Kommun är bra på att dokumentera digitalt, här är hela historien om Järfälla Energi.

En svart tavla på ungerär 2×1 meter som sätts upp flera bredvid varandra på ett tak. Panelerna producerar sedan ström som förbrukas i huset eller säljs vidare på nätet till dina grannar.

I Stockholmsområdet producerar de 1000 gånger det angivna värdet. Så en 430 watts panel ger alltså 430 kWh per år. Det är bara en tacksam slump, i skåne är det ungefär 10% mer. Förutsättningen är då att det är riktade mot söder och att de inte skuggas. Paneler mot öst och väst producerar ca 78% av angivet värde.

Det mest ekonomiska fördelaktiga är att installera 55-60% av din årliga förbrukning. Anledningen är att du får ett generöst bidrag när du köper mer än du säljer och 10-20% av din produktion går till egenanvändning. Alltså el som aldrig går ut på elnätet utan används upp i huset. En solpanel kostar mindre än 2000 kronor, så det lönar sig ofta att köpa så stort system som möjligt för att fördela installationskostnaden över fler paneler.

Solceller för ett litet tak kostar 85 815 kr. Ett stort tak kostar 695 kr/månad.
  • Livsfarlig strömstyrka kan sänkas till ofarlig ström
  • Både du och vi kan se om paneler inte producerar som de borde
  • Panelerna producerar alltid optimalt, även delvis skuggade
  • Systemet kan i framtiden kompletteras med paneler som inte är exakt likadana
solaredge optimerareUtöver att du får ett säkrare tak som kan beträdas av andra än elektriker så kan du komplettera med fler paneler av annan kapacitet. Du kan alltså blanda paneler med olika effekt i olika vädersträck. Även nyinstallerade paneler skiljer i effekt med ca 1,5% som tas till vara på med optimerade smarta paneler från Solar Edge.
effekt av solceller i olika vädersträckInte så mycket. Så länge det inte är mot norr. Även öst och väst fungerar utmärkt med en effekt på 78% med tak som lutar 35 grader. Är taket inte exakt väst och öst så brukar vi bara sätta paneler på sen sidan som är lite mer åt söder än norr.

så fungerar solcellerNär solens strålar träffar framsidan av panelen så skapas en elektrisk spänning mot baksidan. Genom att ansluta fram och baksida med varsin kabel så uppstår en likström. Likströmen konverteras sedan till vanlig 230 volts växelström i växelriktaren så att vanliga hushållet kan konsumera den.

En mikroproducent producerar el i den skala som du gör när du sätter upp solpaneler på ditt hus i Järfälla. Det får maximalt ha en säkring på 63 ampere och en inverterare på 43,5 kW. Du får inte heller producera mer el än vad du konsumerar.
Fördelarna att vara mikroproducent är att du får 60 öre per kWh av skatteverket (men du måste köpa mer än du säljer) och att elnätsägaren inte får ta betalt för att byta ut mätaren eller för att du säljer ditt överskott på elnätet.
priser solelDet som styr elpriset är vad tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Här ser du hur det sett ut senaste 20 åren. Senaste 5 åren har det diskuterats att elpriserna troligtvis kommer gå upp snart. Men än så länge håller det sig relativt stabilt jämfört med svängningarna för 10-20 år sedan.
Nätpriserna däremot, som du måste köpa av nätägaren EON i Järfäll, det priset stiger varje år och har gått upp 50% senaste 20 åren. Men vinnaren av alla prisökningar är energiskatten som ökat 100% under samma tidsperiod.
Solceller prisutvecklingNej. Det stämmer att det blir billigare varje år. Men priserna sjunker mindre varje år än vad du sparar på att ha dem på taket. Så på sista raden kommer du betala mer för solceller och el ju längre du väntar med att installera solceller på din fastighet. Den stora prissänkningen skedde 2013. Sedan dess är det några få procent per år.
Här kan du se priser på solcellspaket
rätt solcellerJa, det närmsta alternativet skulle vara vind. Men som du ser på bifogad bild är det betydligt mer sol än vind.
Och även om kol är ganska stor så är alternativen på höger sida i bilden inte förnybar. Inte i den takt den förbrukas iallafall.
Minst 145 800 kr enligt en studie i USA från 2019. En liknande studie i Sverige kom fram till 14% vilket motsvarar orimliga 756 000 kr.