Varför köpa solceller?

Solceller Bloggkategori
By jonathan

Ideologisk ekonomi med solceller

Nästintill alla vill göra saker för att förbättra miljön. De flesta vill också ha mer pengar eller spendera dem klokare. Så vi börjar med antagandet att du är intresserad av solceller av ekonomiska eller ideologiska skäl. Eller såklart både och.

De flesta som säljer solceller lockar med lönsamma investeringskalkyler och korta avbetalningstider. Att gissa hur framtiden kommer se ut lämnar vi med varm hand över till dig.

Det vi vill ge till dig med den här artikeln är att ge dig fakta om fördelarna med att investera i solceller utan att spekulera om framtiden. Kanske är själva investerandet i solceller det som ger mänskligheten på jorden en framtid över huvud taget?

Trots en snabb tillväxt senaste åren står solen för mindre än 1 % av Sveriges elproduktion. Målet är 10% inom 10 år. Kan du hjälpa Sverige dit snabbare?

Vilka ekonomiska fördelar finns det med solceller?

När du investerar i solceller så får du stöd för investeringen. Sedan får du löpande intäkter per såld kilowattimme med skattereduktion, elcertifikat, ursprungsgarantier, nätnytta/energiersättning och för att sälja själva elen.

Solceller återbetalningstid

Vi stöttar egentligen inte motivet att välja solceller för avbetalningens skull. Det är ju ungefär ingenting du investerar i som har en återbetalningstid alls.. Men om vi ändå ska räkna på det så påverkas det bland annat av solcellernas pris, riktningen mot söder, takets vinkel och solcellernas verkningsgrad. Säg att du bor i Järfälla förbrukar 20 000 kWh/år med 20A säkring och köper en solcellsanläggning som producerar 10 kWh per år och du konsumerar 40% själv skulle det kunna se ut ungefär så här för första året:

 • Skattereduktion 4 800 kr
 • Köpt el -17 734 kr
 • Såld el 3 200 kr
 • Abonnemang -4 600 kr
 • Elcertifikat 1 472 kr
 • Ursprungsgarantier 80 kr
 • Nätnytta 233 kr

Summan blir då 12 549 kr/år mot tidigare 24 305 kr. Och du har fått grön rot på 15% av investeringen.

Verkligheten är dock lite mer komplicerad då ovan är räknat på siffror från Energimyndigheten med snittpriser för 2018 och ett spotpris för el på 40 öre och jag har inte hittat någon elhandlare som idag är beredd att betala de priset för exempelvis elcertifikat. En stor och osäker post är oavsett det här med skattereduktion, hur länge kommer vi att få den? Knappast hela solcellernas livslängd i alla fall. Jag har gått igenom mina egna fakturor för 24 månader och sammanställt dem i excel så att ni kan räkna själva. Slarvigt skulle jag säga 90 öre per kWh. Vill du räkna mer exakt och gillar excel så hoppas jag min elkostnadsuträkning kan vara till nytta.

Solcellsbidrag 2021 (solcellsstöd)

Bidraget för solceller har varierat över tid, mestadels nedåt, av naturliga skäl.

Sveriges historia av bidrag solceller

 • 2009 införs stödet för privatpersoner med 60%
 • 2011 sänktes det till 45%
 • 2013 sänks det ytterligare till 35%
 • 2015 infördes skattereduktion på såld el samtidigt som investeringsstödet sänktes till 20%
 • 2018 höjs stödet till 30%
 • 2020 tas investeringsstödet bort och ersätts av 9% ROT
 • 2121 ROT ersätts med skattereduktion för grön teknik på 15%

Skattereduktion för Grön teknik ersätter investeringsstöd

solceller

Investeringsstödet för solceller ersätts med skattereduktion för grön teknik på 15% som då inkluderar totalentreprenaden med både arbetstid och material. Fördelen är nu också att det dras av direkt på fakturan så du slipper ansöka och vänta på investeringsstöd.

Mer information i skattemyndighetens pressmeddelande skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Skattereduktion solceller

Du får skattereduktion på 60 öre per kilowattimme mätt på det lägsta värdet av såld och köpt el.

Taxeringsvärdet på huset ändras inte när du installerar solceller. Du får däremot göra avdrag för nyinstallerade solceller när du säljer bostaden då det räknas som en grundförbättring.

Du behöver inte registrera dig för moms, ansöka om f-skatt eller betala energiskatt på el.

Krav för skattereduktion på solpaneler

 • Huvudsäkring maximalt 100 ampere
 • Totala inkomster för privatbostaden understiger 40 000 kr per år
 • Säljer överskottsel för mindre än 30 000 kr per år
 • In och utmatning av el måste ske genom samma mätpunkt
 • Maximalt 30 000 sålda kilowattimmar per år
 • Anmäla till nätägaren att förnybar el matas in i anslutningspunkten
 • Anläggningens installerade toppeffekt understiger 255 kilowatt

Som du ser gäller alla regler utom den sista för el in och ut från fastigheten. El som förbrukas i fastigheten är din ensak så länge du uppfyller alla ovan punkter. Vill du djupdyka i skattereduktion för mikroproducenter av solel rekommenderas Skatteverkets sida om mikroproduktion av förnybar el i privatbostad.

Eftersom solelen produceras som mest på sommaren och du använder mest el för att värma huset på vintern så kommer merparten av solenergin att säljas, ca 40% går normalt till egenanvändning. Du kommer alltså få mer pengar för att sälja el än att använda den själv så länge du får 60 öre av staten, när det bidraget försvinner så är det dags att utöka med fler paneler och komplettera med batterier.

Öka värdet på ditt hus med solceller

Minst 145 800 kr enligt en studie i USA från 2019 där värdeökningen är mellan 2,7% och 5,4%. En svensk studie kom fram till 280 000 – 300 000 kr eller 2% per kWh installerad solel. Andra studier i USA och Australien har kommit fram till 2,3-3,6%. Om du vill sätta värdeökningen på din villa i jämförelse mot kostnaden för solceller så titta på prisjämförelse solceller från olika leverantörer.

Fortfarande inte övertygad om att solceller ökar värdet på din villa?

Även om den svenska studien kom fram till näst intill orimliga siffor så är den väl genomförd med 51 484 sålda hus varav 49 med solceller och testat att lyfta ur vissa kategorier för att se om resultatet påverkades nämnvärt. San Diego 1997-2012 med 329 hus såldes för 3,6% mer (20 000 dollar) där de också kunde konstateras att mer miljömedvetna områden (med fler Toyota prius registrerade) samt de med högre utbildning ökade värdet på solceller ytterligare =) En liknande studie genomfördes i Arizona för hus sålda 2014 och de såldes för 45 000 dollar mer medans solceller 2013 i USA kostade 23 000 dollar. Ytterligare en studie genomfördes för att mäta skillnaden i storlek på solcellsanläggning och kom fram till att värdet på huset ökade med 2,5% för varje Kwh som var installerad. I Australien gjordes en liknande studie som fick en värdeökning på 16-22 000 dollar vilket överstiger kostnaden för installation av solceller även vid den tidpunkten. Källan till ovan är Pricing the Sun – a hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden samt Sarah Mikhitarian 2019 Zillow.

Om du har 100 000 kr och är tveksam över att investera dem i fonder eller aktier så kan solceller vara ett bra alternativ. Det tillför ett monetärt värde eftersom de producerar och säljer el samtidigt som det ökar värdet på ditt hus.

Välj solceller av ideologiska skäl, för miljön och våra barns

barn skull

Hjälp till att bli av med fossila bränslen

Transport och industri håller på att ställa om. Mer el kommer behövas och många av våra elkraftverk i Sverige behöver bytas ut.

Solcellers negativa miljöpåverkan

Solceller kräver en hel del energi vid tillverkningen. Det innebär att valet av energi i fabrikerna påverkar miljön i högsta grad. Över hälften av alla solceller i världen tillverkas i Kina som har kol som primär energikälla. Det är tråkigt, men Kina är samtidigt de som installerat mest solceller senaste åren och när Kina väl gör något så går det undan. En del av materialen i solceller är tyvärr sällsynta metaller vilket också har en negativ miljöpåverkan när metallerna bryts men 95% av materialet är kisel, jordens näst vanliga ämne. Det finns även viss potentiell miljöpåverkan när solceller ska återvinnas. Sverige har väl uppstyrd miljöhantering så risken här lokalt är relativt liten och eftersom att solenergin är relativt ung så används i regel även 40 år gamla solceller utan att de monteras ner. Tittar vi på begränsade ytor som hustak är det rimligt att uppgradera solcellerna för att få mer effekt på mindre yta när tekniken utvecklas. Men hur är det med stora ytor? Gamla villasolceller skulle i praktiken fylla stora fält som inte används till annat utan att låg effekt per kvadratmeter skulle innebära något problem. Jämfört med andra energislag är solceller i topp när det gäller miljöpåverkan. Inom 3 år så har energin solcellerna producerar överstigit tillverkningsenergin.

Solen är källan till allt liv

Även vind och vattenkraft är en biprodukt av att solen lyser på vår jord. Och till skillnad från vind och vatten så kan solkraft installeras på befintliga tak där den inte kommer i konflikt med skydd av naturområden och biologisk mångfald. Bara solceller på villatak skulle kunna försörja 30% av Sveriges energibehov idag. Solel är idag det absolut billigaste sättet att framställa el.