Så kan du maximera lönsamheten med batterilager ihop med solceller

Solceller Bloggkategori
By jonathan

Det var inte allt för många år sen som solceller för första gången såg sitt ljus på marknaden. Då ansågs det vara något helt nytt och revolutionerande – att man i framtiden skulle kunna försörja sina hem och hushåll med energi från solen var det nog många som hade svårt att se. Idag ser det dock lite annat ut, då vi under de senaste åren sett en enorm tillväxt vad gäller just solenergi och solceller. I dagsläget har var och vartannat hushåll solceller på taket, elbilsladdare till bilarna och batterier för att kunna lagra än mer el.

Intresset för solceller och den så kallade gröna energin verkar inte heller vara avtagande. Allt fler väljer att investera i mer miljövänliga och hållbara alternativ så som solel och elbilar, och intresset ökar för varje år som går. Att det bara blir mer och mer populärt att investera i och använda sig av solenergi beror bland annat på att det idag kan vara riktigt lönsamt!

nuno marques 0GbrjL3vZF4 unsplash 300x203 1

Att lagra och använda solel kan

vara väldigt lönsamt

Solceller har sen många år tillbaka varit ett populärt tillägg i många hem och hushåll. Det inte bara ur ren miljömässig aspekt, utan det även då egna solceller inneburit att man kunnat försörja sitt eget hushåll med egenanvänd solenergi. Det vill säga, en bra och trygg investering.

Utöver solceller har man även kunnat investera i elbilsladdare för elbilar och så kallade energilager, där du även där kan du tillvara på solens energi och omvandla den till el som används i vardagen. Har du samtliga av denna gröna teknik kommer de att samverka med varandra – allt den el som solcellerna på taket fångar upp lagras i batteriet, och kan sen användas direkt i elbilsladdaren.

Det innebär alltså att man precis som med solcellerna så har man i dessa laddare och batterier kunnat ta tillvara på överflödig solenergi och tjänat lite pengar genom att sälja den. Det då förutsatt att man har installerat ett fungerande system i hemmet.

dcbel 7aFmUOkguyE unsplash 300x200 1

Solel har inte varit värt lika mycket förut

Fram till sommaren 2022 har det dock varit mindre lönsamt att investera i saker som just solceller och solcellsbatterier. Inte ur en ren miljömässig aspekt, och inte heller när det kommer till att få möjligheten att vara i princip självförsörjande på el – då har användning av solel varit bra.

Men, om man ser till den aspekten att det under flera års tid både varit billigt att förbruka och ladda med el från det vanliga nätet såväl som att priserna på solel varit rätt låg, så har produktionen av solenergi inte varit det mest lönsamma. Det vill säga, inte på något annat sätt än att du själv kunnat använda den

Den ansträngning som många ändå gjort, det vill säga att lagra solenergin på dagen för att sen endast använda den på kvällen, har alltså inte varit allt för mycket värt. Den överskottsenergi som lagrats i batteriet har man såklart kunnat sälja vidare och fått en liten slant för. Denna vinst i förhållande till vad investeringen av såväl solcellerna som själva batteriet kostar har det dock hitintills inte varit ekonomiskt lönsamt.

Ökad lönsamhet i försäljning av egenproducerad solel

Men, i och med att vi sett en enorm förändring vad gäller elpriserna 2022 har det även skett en del förändringar vad gäller frågan om solelens lönsamhet. Detta framförallt på grund av att elpriserna idag är väldigt höga, och att efterfrågan när det kommer till att köpa egenproducerar solel därmed är mycket större.

Försäljning av solel kan vara lönsamt

Det innebär att man idag faktiskt kan tjäna en hel del pengar på att ta tillvara på solens och solstrålarnas naturliga energi. Den solel som solcellerna tar upp kan du lagra i batteriet hemma för att sen använda det som behövs i hushållet – resterande solel kan du sen sälja vidare till intresserade köpare till ett förhållandevis högt pris, och det redan nästa dag.

adam smigielski K5mPtONmpHM unsplash 300x200 1

Vill du maximera användningen av dina solceller och den solenergi som de tar upp under dagarna kan du alltså se till att låta batteriet laddas upp så fullt det bara går under dagen, använda det du behöver i hemmet på kvällen och natten, och sen skicka över överskottselen till försäljning dyrt nästa dag.

Du som har investerat i produkter som tillåter dig att samla upp den värdefulla (och helt naturligt förekommande) solenergin har med andra ord mycket att vinna idag. Något som vissa dock haft svårt med är hur man ska gå tillväga för att sälja och ”handla” med elen på bästa sätt, det vill säga för att få ut så mycket som möjligt av den egenproducerade energin. Lösningen är timdebitering (eller timavläsning som vissa kallar det).

Elpriset är nästan alltid högre på dagen då solen lyser än på natten då den tunga industrin går på lågvarv. Och om du inte redan räknat ut det så säljs och köps el helt automatiskt. Det är så el fungerar – den går dit där den behövs och passerar i båda riktningarna din elmätare som i sin tur sköter ekonomin åt dig.

Huawei batterier ökar lönsamhet med solceller 2023

I takt med att det blir allt mer lönsamt att samla upp, använda och handla med solel tillkommer också fler och fler smarta produkter och hjälpmedel till marknaden. Bland annat produkter som kan hjälpa dig som producerar egen solenergi att ”handla” på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

Där har vi bland annat hauweis egna batterier, som är utvecklade för att kunna styras direkt av din Home Assistant. På så sätt kan dessa batterier helt på egen hand sköta försäljningen av din el på ett sätt som gör att du automatiskt får ut så mycket som möjligt av den. De kan även hjälpa dig att göra de bästa köpen om du skulle behöva utöka din ellagring.

luke chesser JKUTrJ4vK00 unsplash 300x200 1

Huawei LUNA2000

Huaweis standarfunktion i energilager LUNA2000 är ”maximal egenförbrukning”. Det innebär att batteriet laddas när solen lyser och används när huset konsumerar mer el än vad solen producerar. Låter kanske bra till en början, men det är ju på dagen elen är dyr. Så rent ekonomiskt vore det bättre att ladda batteriet när elpriset är lågt och sälja när det är högt.

Det är just vad du kan göra med Home Assistant, och det i princip helt utan att du själv behöver lägga dig i eller justera något. Huaweis batteri Luna2000 är en variant av Teslas Autobidder, som dessvärre än så länge inte finns att hitta i Sverige. Som vi förstått det handlar det om att Teslas batterier är enfas och att vi i Sverige vill ha trefas.