Guide för hur solceller installeras

Solceller Bloggkategori
By jonathan

Den här artikeln är för dig som vill installera solceller och vill veta mer om hur det går till.

Ett snittvillatak på 40 paneler tar oss 40-70 timmar att installera. De flesta steg är enkla men många delar tar tid för att få ett snyggt och säkert resultat.

Det finns flera tillverkare av monteringsmaterial. Vi arbetar med ESDEC, Mafi, K2, Welands och CC90. Esdec i Skåne, tegel och dubbelfalsat plåttak, K2 på platta papptak, Welands på lutande papptak och CC90 på betongpannor, TRP och plegel. Något som vi anser är viktigt för tegel och betongpannor är att inte skada takpappen. (vissa system skruvas i råsponten eller ännu värre i takstolen.. det blir sällan bra)

När det gäller paneler och växelriktare så är det inte så stor skillnad. Men i denna artikel utgår vi från Huawei eller Sungrow växelriktare, Longi solpaneler och CC90 montering. Väljer du andra tillverkare kan de antal som anges i denna artikeln avvika något men lär stämma i stora drag.

Många av delarna i installationen kräver elbehörighet som numera kallas auktorisation. De delar som kräver detta benämns kort som “kräver elbehörighet”.

När ett företag arbetar hos någon annan mer än en dag krävs kollektivt fallskydd. Det betyder i klarspråk byggställning som är fast monterad överallt där någon kan falla ner, sele räcker inte. Arbetar du på din egen fastighet får du bestämma säkerhetsnivå själv, elbehörighet däremot är inget du får bestämma själv. El ska alltid installeras av en behörig elektriker.

Mäta och räkna ut maximalt effekt på ditt tak

En takyta rakt mot söder kan ta vara på nära 100% av solens energi (panelen i sig tar till vara på ungefär 20% av detta). Sämsta möjliga är ett tak mot norr med hög lutning (ex. 40 grader) som får 50% av ljuset jämfört med söder. Men när du ändå installerar solpaneler så är en stor del av kostnaden samma oavsett antal paneler. Detta gör att det oftast lönar sig att installera på takets två största takytor, oavsett väderstreck och lutning. Anledningen till att jag säger just två takytor är att vanliga strängväxelriktare har 2 st MPPT (optimerare) och därmed enbart klarar två olika takvinklar/väderstreck. Vill du ha fler vinklar så behöver du optimerare på varje panel (800 kr/st) eller välja en större växelriktare för ca 10 000 kr extra.

Solpanelerna får inte öka husets storlek. Dvs behöver sluta under takets nock och innanför vindskivorna på sidorna. Utöver detta behöver panelerna skyddas mot den värsta vinden och därför komma in 20 cm från takets alla kanter. I nederkant behöver regnet landa i hängrännan för att inte orsaka fuktproblem för husets grund/källare.

Utöver själva panelmåtten behöver du ta höjd för ett fäste mellan panelerna på 20mm samt en ändplugg i varje ände på 40mm. Longi med 20mm distans har måtten 1742 mm x 1152 mm. Panelerna monteras med fördel stående, även om det går att montera liggande och blanda liggande och stående. (att blanda minska effektiviteten något)

Dimensionering av växelriktare

Det är marginell prisskillnad på en liten och stor växelriktare. Du kan välja en växelriktare som är underdimensionerad med 30% och endast tappa 1% av årets solenergi. Men en fördel med en överdimensionerad växelriktare är att den belastas mindre och kan gå att komplettera med fler paneler längre fram i tiden.

Jag brukar utgå från Huawei 17kW växelriktare och sedan gå upp eller ner om kunden har specifika behov. 10kW Sungrow hybrid (30 000 kr), 17kW Huawei (30 000) och 30kW Huawei (35 000 kr).

10kW klarar batteri men endast 2 strängar med ca 18 st paneler i vardera.

17kW har klarar 4 strängar och klarar därmed ca 72 st paneler och maxar 25A huvudsäkring.

I enstaka fall väljer jag 30kW för att få 4 st MPPT (optimerare) och därmed kunna installera på fyra olika takvinklar/väderstreck.

Alla växelriktare kan effektbegränsas till att motsvara ditt hus huvudsäkring, det är aldrig värt att betala en högre månadsavgift till nätägaren för en större huvudsäkring. Produktionssäkring har varit gratis fram tills 2023, men en EU-dom har gjort att den inte längre kommer vara det.

Varje takvinkel/väderstreck behöver ha minst 6 st paneler för att växelriktaren ska börja producera el. Behöver du ha färre än 6 paneler så behöver alla paneler i strängen ha optimerare.

Beräkning av installationsmaterial

Rita upp ditt tak och dina paneler på CC90 och få en lista på allt monteringsmaterial som behövs.

Till ett tak med betongpannor behövs följande: krok, skena, skarv, fäste och ändplugg.

Utöver själva monteringen på taket behövs det för el: DC kabel, buntband, MC4 kontakter, pressverktyg, flexslang, taklagninsmassa, strömbrytare, säkringar, AC kabel och klistermärken.

Vi kommer till ett prisexempel senare i artikeln, men kostnaden är ungefär 20 000 kr för monteringsmaterialet och 10 000 kr för elartiklarna.

1krokar 4 190x300 1

Skenan ska sitta ungefär 1/4 av panelens höjd från panelens kant och med ca 120 cm mellanrum beroende på vart i Sverige ni bor och takets lutning. Om CC90 kalkylatorn ger er andra avstånd så är det dessa avstånd som är rätt för ditt tak. Läs också monteringsanvisningarna för den panel som ska monteras vart klämman kan sitta varierar från panel till panel.

Tips: Markera kanterna mellan panelerna i ytterkant av takets kanter så är det lättare att se vart krokarna ska sitta eller absolut inte kan sitta. Snabbaste sättet är då att sitta i takets utkant vid tejpmarkeringarna och sätta en rad uppifrån och ner och sedan mäta vart nästa krok ska sitta i sidled. Sedan är det bara att följa detta mönster resten av taket genom att räkna antalet takpannor mellan varje krok så sparar du tid och slipper mäta varje krok.

Knuffa upp takpannan med handen, trä i kroken och dra ner pannan igen.

Tryck ihop skenor med skarv mellan dem för att få rätt längd. Lägg dem på plats och klicka fast dem.

Tips: Låt skenan vara för lång minst i ena änden. Är du högerhänt rekommenderar vi att spara extra längd på höger sida av taket för att lättare kunna sitta en bit in på taket när de väl ska sågas av efter att sista panelen är på plats.

Spänn murarsnöre eller motsvarande längst till höger och vänster vertikalt på taket över skenorna för att justera ner höjden på fästena. Tak är oftast lägre på mitten än på kanterna så sänk där istället för att höja för att få jämn nivå vertikalt. När det är rakt på höger och vänster sida spänner du istället ett snöre mellan höger och vänster för att justera en rad i taget över hela taket horisontellt för att få hela taket så platt som möjligt och slippa takets värsta ojämnheter. Fäst snöret där den översta panelens underkant ska hamna för att säkerställa att panelerna monteras rakt.

2skenor 3 184x300 1

Elarbete på taket, DC (likström), kräver

elbehörighet

För att minimera störande EMC fält ska + och – hållas så nära varandra som möjligt. En sträng på 6-21 st paneler ska kopplas seriellt, alltså + till – och från den sista panelen i strängen ska det gå en returkabel längst med alla paneler. Alltså den långs vägen samma väg som panelerna kopplats ihop. Väl tillbaka vid den första panelen har du då alltså + direkt från panelen och – på returkabeln (eller tvärtom) dessa två ska ner till växelriktaren. Om de ska gå igenom någonting (tak eller vägg) så ska + och – åtskiljas med minst 10cm. Går du genom tätskiktet i taket skall tät genomföring användas, ex en mögelstopp.

3dc 2 300x190 1

Inga kablar får nudda taket eller ligga mot vassa kanter. Där det finns risk att något av detta inträffas ska DC-kabeln skyddas med UV-beständig flexslang (svart). Allt ska fästas ordentligt med buntband för att minimera risken att det rör sig mot tak eller vass kant över tid. Buntbanden ska vara av hög kvalitet och UV-beständiga (svarta). Normalt går det åt några hundra buntband på ett tak. DC kabeln får inte ha mer än godkänd böjradie och kontakterna får inte utsättas för dragbelastning eller fästas med buntband.

Montering av solpaneler, kräver elbehörighet

Att bära en solpanel eller att skruva fast den kräver ingen elbehörighet. Men i samband med att de skruvas fast på skenorna så behöver varje panel kopplas ihop. Detta steg gör att hela

4paneler 1 232x300 1

processen kräver elbehörighet. När 21 paneler kopplats ihop är vi uppe på ca 1000 V och 11,5A. Det är betydligt mer el än vad du har i ditt hus (230V och 10A).

Börja längst upp till vänster (om du är högerhänt) och låt de första 3-4 panelerna ta tid så att de sitter rätt och rakt. Resten av panelerna kommer utgå från de första. Sätt en rad i taget och jobba dig ner på taket. Sätt ner panelen, klicka i kontakten, spänn upp kablarna med buntband och sänk ner panelen. Dubbelkolla att kablarna sitter en bra bit från taket och spänn med fler buntband om det behövs. Repetera tills raden är klar och såga av skenan på radens slut.

Tips: Sätt panelen 10-20 cm för högt när du spänner fast buntbandet i övre skenan så spänns kabeln i samband med att du sänker ner panelen till sin rätta plats. Var försiktig så att den inte spänns för hårt bara.

Inkoppling av växelriktare och elcentral

Mycket i den här sektionen är vanligt elarbete som alla elektriker kan. Så jag kommer fokusera på de delarna som är specifikt för solceller.

Mät spänningen från DC kablarna från taket i dess kontakter för att säkerställa att du har rätt spänning och rätt polaritet. Den röda mätaren på fluke stoppas in i MC4 kontaktens plus. Det är endast när du mäter mot samma strängs minus som du får korrekt polaritet och spänning.

Växelriktaren ska inte monteras i direkt solljus och den behöver ordentlig ventilation. Om effektiviteten i växelriktaren är 97% så innebär det att 3% övergår till värme som behöver ventileras bort. (10kW växelriktare motsvarar då 300W element i värme när solen lyser)

Växelriktaren rekommenderas att installeras utan jordfelsbrytare i vanliga hus.

I direkt närhet (armlängd) från elmätaren behöver elproduktionen kunna brytas mot mätaren. Det räcker alltså inte med att bryta mot inkommande el. En brytare på varsin sida av elmätaren helt enkelt.

Det behövs en hel del märkning.

matare 1 169x300 1

Process med nätägare, kräver elbehörighet

Den här sektionen skulle kanske stå överst. men den hamnar här för att den troligen är minst intressant.

 1. Föranmäl elproduktion, solceller
 2. Beviljad föranmälan
 3. Beställ solceller m.m.
 4. När installationen är helt klar, färdiganmäl
 5. Beviljad färdiganmälan
 6. Slå på växelriktaren

Producera el ett fåtal minuter vid installation för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att datan rapporteras upp i molnet som den ska. Sedan ska växelriktaren vara avstängd tills nätägaren bekräftar färdiganmälan och att anläggningen kan tas i drift.

När växelriktaren är i drift så har kunden två anläggnings ID, ett för konsumtion och ett för produktion. Det för produktion behöver anges till den de köper el av för att få betalt för såld el.

Priser för installation av solceller

Nu varierar ju givetvis priser över tid från olika leverantörer och mängden arbete som du gör själv påverkar ju hur mycket tid du behöver köpa in. Men för att få en överblick kommer här ett prisexempel för 40 st paneler vilket är snittet för våra villainstallationer 2022. Som ni ser så är arbetstid och byggställning över hälften av kostnaden och själva kostnaden per panel mindre än en fjärdedel av totalen.

Kostnaden för att installera solceller

Artikel
Pris
 • CC90 monteringsmatrial
  50 000 kr
 • Solpanelr Longi 410W, 40 st
  105 000 kr
 • Växelriktare Huawei 17kW
  30 000 kr
 • Diverse kontakter, kablar m.m.
  10 000 kr
 • Byggställning
  30 000 kr
 • Arbetstid, 60h elektriker
  90 000 kr
 • Frakt
  10 000 kr
 • Summa
  325 000 kr