Vad kostar det att ladda en elbil?

Elbilsladdare
By jonathan

Hur mycket kostar det att ladda en elbil?

  • Batterierna på nyare modeller rymmer normalt mer el.
  • Att ladda hemma med laddbox är normalt billigare än att ladda på en laddstation.
  • Att ladda under natten är billigare än under dagen; strax före och efter arbetstid är dyrast.
  • Priset skiljer sig åt rejält beroende på var i landet du bor; Norrland är billigast.
  • Med en modern laddbox och ett timavtal med ditt elbolag kan du dra nytta av att ladda vid riktigt billiga tidpunkter under dygnet.

Vad kostar det egentligen att ladda en elbil?

Vid övervägandet om att köpa eller leasa ett elfordon är en av de första frågorna som dyker upp följande: Hur mycket kostar det att ladda en elbil? Även om det är lätt att besvara den frågan för en bensindriven bil genom att titta på bränsleekonomin och kvittot från bensinstationen så är det betydligt mer komplicerat då det kommer till hur mycket det egentligen kostar att ladda ett eldrivet fordon.

Om du laddar via en laddbox eller laddstolpe hemifrån så baseras kostnaden för att ladda ett elfordon på fordonets energieffektivitet tillsammans med kostnaden för själva elen, vilket kan variera enormt beroende på vilket elområde du tillhör i landet. I de flesta fall är det dock dramatiskt billigare att ladda en elbil hemma än vad det är att tanka ett bensin- eller dieselfordon.

Om du laddar din elbil från en allmän laddstation får du antingen betala för elen du använder, baserat på hur lång tid du spenderar kopplad till stationen (vilket dock blir mer och mer ovanligt) eller, om du väljer väl, så behöver du kanske inte betala alls. Det stämmer faktiskt, till exempel kostar det ingenting alls att ladda sin elbil för 53 % av Teslaägare.

Lyckligtvis finns det gott om information som hjälper dig att bestämma kostnaden för att ladda nästan alla elfordon som finns på marknaden, och matematiken är ganska enkel.

Vilken elbil och vilket batteri talar vi om?

Sveriges vanligaste elbilar var under sensommaren 2022 följande:

  • Tesla Model 3 57,5 kWh
  • Renault ZOE 52 kWh
  • Nissan Leaf 40 kWh

Om vi använder det här som grund kan vi beräkna det svenska medelbatteriet som rymmande ungefär 50 kWh.

Hur mycket kostar det att ladda en elbil hemma eller på en laddstation?

Det mest vanligen förekommande schablonpriset för elektricitet som kommer ur uttaget hos en privatperson är 1:50 kronor per kWh. Efter den stormiga marknaden under 2021 kan vi under sensommaren 2022 dock fastställa att det är osannolikt att få betala mindre än 2 kronor per kWh i framtiden, åtminstone inte om man räknar den verkliga nettokostnaden.  För att besvara frågan på enklaste möjliga sätt kan vi därför fastställa att medelsvenskens elbil kostar 100 kr att ladda, om man laddar bilen till en medelkostnad.

På laddstationer är det generellt dyrare, men marknaden är ny och priset skiljer sig åt rejält beroende på valet av leverantör.

Lyckliga ägare till Sveriges vanligaste elbil, Tesla, kan som ett resultat av tidigare kampanjer ofta ladda gratis, men om man blir tvingad att betala så kan man trots det sänka sin kostnad genom att besöka deras Supercharger-stationer under tidpunkter med låg aktivitet. Hur mycket kostar det att ladda en elbil hos Supercharger? Den genomsnittliga kostnaden landar på omkring 4:30 kr per kWh. Om du äger en Tesla Model 3 innebär det en full ”tank” för omkring 250 kr, och med den når du, under gynnsamma förhållanden, 380 km; en milkostnad på knappa 6:50 kr. Hade du laddat bilen hemma så skulle det istället gått på 3:35 kr. En markant skillnad från ett redan lågt pris jämfört med bensin.

Dagspris och till och med timpris spelar roll

Dagspriset hos de andra större leverantörerna, som InCharge och Recharge, beror till stor del på hur bråttom du har. Parkerar du någonstans över natten och laddar lugnt, då kommer du i dagsläget ofta undan med 3 kr per kWh. Har du mer bråttom stiger priset upp till 5–6 kr per kWh. Elbolag som Eon eller lokala alternativ kan ibland erbjuda snabb laddning för en lägre kostnad, men marknaden fluktuerar konstant. Turligt nog finns tjänsten Chargefinder som låter dig hitta närmaste laddstation som passar dina behov. Mer Flexible är ett annat bolag värt att nämna, de är typiska i sin företagsmodell i det att de erbjuder långsam laddning till ett lägre pris, 3 kr per kWh, och snabbast laddning till en kostnad av nästan 6 kr per kWh.

Vad kostar det att ladda en elbil? Det beror till viss del på var i landet du bor

Norrland är billigt, Skåne är dyrt, åtminstone i eluttaget därhemma, men det är inte direkt märkbart på laddstationerna. Elöverskottet i de norra delarna av landet blir mer och mer en markant fördel för de som väljer att ladda hemma, något som med rådande infrastruktur i det närmaste är obligatoriskt i glesbygder.

Vad är klockan då du laddar din elbil?

Energimarknaden har under de senaste åren uppvisat osedvanligt tvära kast där politiska beslut – både på hemmaplan och globalt – har arbetat tillsammans med omständigheter som ligger utanför mänsklig kontroll för att skapa rekordpriser på elmarknaden. Ett minskat inflytande av kärnkraft tillsammans med dyr olja och andra fossila bränslen har i kombination med en viss oberäknelighet vad gäller vind, sol och till viss del även vatten gjort att priset på senare tid kunnat skifta från rekordhöga toppar under vissa tidpunkter till dalgångar med minuspris under andra.

I skrivande stund erbjuder Tibber i elområde SE3 – Stockholm och Göteborg med omnejd – ett pris på 1,57 öre/kWh under morgonen klockan 03.00, när det var dags att ta sig till jobbet samma morgon, 08.30, då fick man betala 17,54 öre/kWh. Detta är sett till den senaste tidens turbulens en väldigt skonsam dag, men trots det spelar tidpunkten då du laddar din bil en oerhörd roll.

Utöver tidpunkten på dygnet så måste man även ta hänsyn till tiden på året. Under vinterhalvåret kan en elbil på våra breddgrader använda 300 % mer el, men trots detta överstiger inte energikostnaden den som orsakas av en bensindriven bil.

Vad kostar det att ladda en elbil hemma

För de flesta elbilsägare är att ladda sitt elfordon hemma det mest bekväma och billigaste alternativet för vardagsbruk. Du kopplar helt enkelt din bil till en laddbox som är särskilt framtagen för syftet. En smart laddbox tillsammans med ett smart elbolag kan göra underverk: vad kostar det att ladda en elbil hemma? Betydligt mindre under natten och under arbetstid. Tillsammans arbetar de för att på ett säkert sätt ladda bilen under de timmar då elen kostar som minst. Som exempel kan vi ta laddboxen Easee Charge tillsammans med Tibber som elleverantör. De tillsammans låter dig dra nytta av elkostnadsvariationerna som är så påtagliga nuförtiden. Då Tibber endast debiterar baserat på timpriset, och inte tar någon vinst utöver en låg månadskostnad, så laddas bilen bäst under tiden du sover och är helt redo för dagens strapatser när du stiger upp, och till en nästan otroligt låg kostnad.

Hur mycket kostar det att ladda en elbil: Att räkna ut kostnaden

För att fastställa kostnaden för att ladda en elbil multiplicerar du helt enkelt kostnaden för elen du använder med batteriets kapacitet. Du kommer att märka hur stor del av ditt fordons batterikapacitet som hålls i reserv för övriga funktioner. Tesla Model 3 har till exempel ett batteri som rymmer 60 kWh, men endast 57,5 kWh kan användas till driften.