Vad är dynamisk lastbalansering till laddboxar för laddning av elbilar?

Elbilsladdare
By jonathan

DYNAMISK LASTBALANSERING TILL

LADDBOXAR

När du funderar på att installera en laddbox stöter du snabbt på ett begrepp som kostar extra pengar. Och du funderar på om det behövs och fortsätter läsa och leta information. Du ser att vissa laddare har inbyggd lastbalansering utan extra kostnad och tänker att om du väljer den laddaren så kanske du slipper den extra kostnaden…

Vad är lastbalansering?

Om du bara snabbt vill se det korta svaret så är det:
Nej, lastbalansering är endast en funktion för att balansera lasten mellan flera laddboxar. Dynamisk lastbalansering är alltid en separat enhet som installeras i elcentralen, inte vid laddaren. För dig som vill läsa mer, varsågod, nedan kommer allt vi kan tänka oss att du kan vilja veta.
I den här artikeln ska vi förklara vad lastbalansering är och särskilt noga ta en titt på vad dynamisk lastbalansering är. Vi ska gå igenom varför vi rekommenderar dynamisk lastbalansering som tillval till din laddstation och vilka olika alternativ som finns på marknaden just nu. När du läst denna artikel borde du veta mera om varför dynamisk lastbalanserare är bra att ha och vilken typ av lastbalanserare som passar för just dina behov och din laddbox.
Lastbalansering är en funktion som inte bara berör laddstationer, utan också andra elektriska enheter i hemmet som exempelvis solceller och varmvattenberedare.

Begreppet lastbalansering

Begreppet lastbalansering förklaras lättast genom att beskriva dess funktion. Den elektriska belastningen fördelas eller balanseras mellan de objekt som behöver elektricitet, så att alla kan fungera samtidigt inom säkringens gräns.
När det gäller lastbalansering inom ramen för elbilsladdning betyder det att elförsörjningen balanseras mellan de laddboxar som finns i fastigheten. Då finns det jämlikt med el för alla bilar som är inkopplade i en laddstation och vill ladda.
Låt oss beskriva funktionen genom ett exempel: Om du har två laddplatser och en bil som laddar, får den laddande bilen 100% av den tillgängliga elen. När bil nummer två kopplas till laddboxen för att laddas, får den första bilen endast 50% av elen, och bil nummer två får 50%. Tillsammans använder bilarna hela den tillgängliga mängden el.

Dynamisk lastbalansering

Ofta när man talar om lastbalansering i laddbox-sammanhang menar man de facto dynamisk
lastbalansering. Det är förvisso felaktigt och vilseledande. Skillnaden mellan de två är stor, och särskilt när du ska skaffa din första laddbox hem kan det vara svårt att veta vad du ska välja och vad som ingår – eller inte ingår – i laddboxen du tänkte skaffa.
Lastbalansering innebär att elförsörjningen mellan olika tillgängliga laddstationerna är utjämnad och rättvis, emedan dynamisk lastbalansering balanserar och optimerar elförsörjningen mellan fastighetens och laddstationens elbehov.

bil som laddar m rodlampa 1 1 300x200 1

Kärt barn har många namn

Olika laddboxföretag och -leverantörer beskriver lastbalansering på olika sätt och har olika benämningar på den. Det finns många olika namn för produkter med nära på samma funktion – närmare bestämt funktionen dynamisk lastbalansering: Produkten kan heta lastvakt, energimätare, strömmätare, dynamisk lastbalansering eller effektvakt.
Alla har samma funktion med olika typer av mätare för dynamisk lastbalansering installeras på olika sätt i husets elsystem. En del av de dynamiska lastbalanserarna ska installeras rakt på elledningen för att mäta elförbrukningen i systemet och andra mätare kan enkelt installeras rakt i elskåpet som en extern ”plug and play” komponent. Dessa olika varianter ska vi berätta mera om senare i artikeln.

Vad är dynamisk lastbalansering?

Medan begreppet lastbalansering alltså handlar om optimering av elförsörjningen mellan flera laddboxar, är den dynamiska lastbalanseringens funktion ett snäpp mera komplicerat.
Dynamisk lastbalansering tar hänsyn till den totala elförbrukningen i fastigheten och fördelar den tillgängliga elen på ett smart och effektivt sätt mellan alla de olika apparaterna i hushållet som förbrukar el. Fastighetens behov går alltid först, det vill säga den dynamiska lastbalanseringen prioriterar fastighetens momentana elbehov före laddstolpens behov.
Detta betyder i praktiken att din laddbox som har försetts med med dynamisk lastbalansering använder alltid den optimala mängden el som finns tillgänglig i fastigheten. Det gör den genom att optimera uppdelningen av den totala elförbrukningen.
Vi kan beskriva detta genom ett exempel: Du kommer hem vid middagstid och kopplar bilen till din laddbox. På kvällen när du använder både spis, ugn, dammsugare och värmepump i huset, förses laddstationen med en mindre mängd el. På natten, då alla sover och lamporna är släckta och disken är diskad, laddas bilen allra effektivast då den övriga förbrukningen i fastigheten är lägre. I och med den här optimeringen undviker du överbelastning och får husets alla elbehov mötta utan att huvudsäkringen slås ut (vilket leder till strömavbrott).

Varför ska du välja dynamisk lastbalansering till din laddbox?

  • Utnyttja fastighetens elkapacitet optimalt
  • Använd elektricitet kostnadseffektivt
  • Undvik överbelastning av elsystemet
  • Ladda din bil snabbare och säkrare

Eftersom elförsörjningen i ditt hus är begränsad är det bra att se till att den el du har räcker till allt som du behöver el till. När du har en dynamisk lastbalanserare i bruk kan du utnyttja elförsörjningen på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. Att ha en dynamisk lastbalanserare gör laddningen av din elbil effektivare, säkrare och enklare.
Med hjälp av dynamisk lastbalansering undviker du överbelastning av systemet och att säkringarna skulle slås ut. Du kan alltid vara säker på att elen räcker till allt det som den ska.
När din dynamiska lastbalanserare sköter om optimeringen av elförsörjningen kan du vara
säker på att din bil laddas på högsta möjliga hastighet hela tiden utan att huvudsäkringarna slås ut.

Hur fungerar dynamisk lastbalansering?

När din laddbox installeras och du har valt en dynamisk lastbalanserare till den, kommer den att vid installationen kopplas till fastighetens första elcentral, innan elen delar på sig till ex. garage, förråd eller andra undercentraler i huset. Den dynamiska lastbalanseraren mäter i realtid hur mycket ström som finns tillgänglig, var den förbrukas och hur mycket ström som kan användas av laddboxarna utan att resten av fastighetens elbehov blir påverkade.

Den dynamiska lastbalanseraren kan på basen av den förbrukning som fastigheten har bestämma hur mycket ström som ska gå till laddstationen, utan att den övriga elförbrukningen blir lidande.
De olika mätarmodellerna sköter alla den optimeringen och rapporterar via olika gränssnitt åt dig bland annat hur mycket el förbrukas, hur mycket el går till laddboxen och hur mycket laddboxen får.

Vad kostar dynamisk lastbalansering?

I Sverige håller alla elmätare på att bytas ut och det ska vara klart år 2025. De nya elmätarna har ett RJ45 uttag (kallat P1 eller HAN) som kan dela med sig av elförbrukningen till andra enheter som exempelvis dynamisk lastbalansering. För nya mätare krävs en väldigt simpel lastbalansering som endast ska skicka vidare information från elmätaren. Dessa kan ofta installeras av privatpersoner utan elbehörighet och kostar endast 500-2000 kr.
Den gamla typen av elmätare gör att en mer avancerad strömmätare behöver installeras och installationen kräver elbehörighet och är ofta tidskrävande så mycket utrustning ska få plats på en ofta platsbegränsad yta i mätarskåpet. Här kostar själva strömmätaren 4000-7000 kr och sedan tillkommer 2000-4000 kr för arbete och installationsmaterial.
Ofta erbjuds dynamisk lastbalansering som paketpris installerat och klart för 6000-9000 kr innan eventuell skattereduktion för grön teknik.
Olika typer av mätare för dynamisk lastbalansering
Mätare för dynamisk lastbalansering kan indelas i tre olika grupper beroende på hur de kopplas in i elsystemet. Dessa tre är inlinemätare eller direktmätare, trafomätare och så kallade HAN/P1 -mätare.
Funktionen hos alla mätare är så gott som samma, men de installeras på olika sätt. P1/HAN installeras direkt i elmätaren. Trafo-mätaren kläms runt ledningarna och inline installeras direkt på elledningen så att all ström går igenom mätaren. Trafo och inline mätarna mäter på samma sätt men installeras olika.
Inlinemätare eller Direktmätare
Funktion och beskrivning
Inlinemätare installeras direkt på elledningen så att all ström går igenom mätaren. Dylika mätare kan också kallas direktmätare. Många leverantörer har egna inlinemätare, exempelvis DEFA Home CLU, Garo och Wallbox. Alla mätare är inte kompatibla med alla laddboxar.

DEFA Home CLU

DEFAs dynamiska lastbalanserare Home CLU installeras direkt i din elcentral av en elektriker, exempelvis samtidigt med installering av din laddbox. En fysisk signalkabel behöver gå från inkommande el till laddboxen. Fördelen är att den därmed inte behöver wifi eller annan trådlös teknik men baksidan är om det är långt mellan laddbox och inkommande el eller om de är i olika huskroppar.
DEFA Home CLU övervakar elförbrukningen och förser laddboxen med den el som blir över från fastighetens behov. Detta innebär att bilen laddas effektivast då husets övriga förbrukning är mindre. Du behöver inte investera i större huvudsäkringar till ditt hus eller ge en för stor del av den tillgängliga elen för laddning av din elbil.

Garo

GAROs energimätare installeras enklast av en elektriker samtidigt med laddboxinstallationen rakt i ditt fasadmätarskåp. För att kunna göra installationen måste din elektriker endast veta storleken på din huvudsäkring i förväg. Laddboxen kan därefter kopplas. Via GARO
energimätare fås information om hur energiförbrukningen i fastigheten är och baserat på den informationen regleras laddningen av elbilen, så att huvudsäkringen säkert inte överbelastas.
En fysisk signalkabel behöver gå från inkommande el till laddboxen. Fördelen är att den därmed inte behöver wifi eller annan trådlös teknik men baksidan är om det är långt mellan laddbox och inkommande el eller om de är i olika huskroppar.

wallbox power boost med bildcredit wallbox 1 300x225 1

Wallbox Power Boost

Med Wallbox PowerBoost kan du effektivt och säkert utnyttja fastighetens elkapacitet så att laddboxarnas elförsörjning är i balans med den övriga elförbrukningen. Om du exempelvis har oanvänd kapacitet på natten, ökas laddstationen elförsörjning och laddningen blir snabbare.
Power Boost är en idealisk lösning också för bostadsrättsföreningar.
En fysisk signalkabel behöver gå från inkommande el till laddboxen. Fördelen är att den därmed inte behöver wifi eller annan trådlös teknik men nackdelen är om det är långt mellan laddbox och inkommande el, eller om de är i olika huskroppar.

Andra användningsområden

Direktmätare används även av andra enheter i hemmet såsom varmvattenberedare(exempelvis Nibe Belastningsvakt) och växelriktare för solceller (till exempel Huawei Power
Sensor).

Trafomätare

Funktion och beskrivning
Trafomätare, som kopplas med ringar direkt på elledningen så att all ström går igenom mätaren. Trafomätare används av bland annat Easee laddboxar och Charge Amps Amp Halo och Charge Amps Aura

charge amps amp guard 2 4 300x300 1

Charge Amps Amp Guard

Charge Amps Amp Guard lastbalanserare är kompatibel med laddstationerna Charge Amps Halo och. Den reglerar laddströmmen så att den maximeras till laddboxen utan att säkringar löser ut.

Charge Amps Amp Guard är en online effektvakt och dynamisk lastbalanserare som ser till att elförsörjningen inom fastigheten är optimal. Du kan konfigurera denna själv via ditt LAN eller wifi-nätverk. Denna trafo-lastbalanserare fungerar också med solcellsinstallationer. Med solceller så gör det att bilen kan ladda snabbare när solen lyser.

Enegic Monitor trafomätare

Enegic Monitor mäter elförbrukningen i realtid per fas, så att du kan se exakt den momentana förbrukningen. Den kan kopplas in i både ny eller gammal elmätare. Enegic Monitor passar för laddboxar från Easee, Charge Amps och Zaptec.
Du kan schemalägga laddningen själv, om du exempelvis har timelsavtal och vill välja tidpunkt för laddningen. Det behövs en internetuppkoppling (wifi) för att använda mätaren. Du kan själv följa förbrukningen via Enegic-appen i din smartphone eller på en dators webbläsare.

Andra användningsområden för trafomätare

Trafomätare kan användas även till andra saker i hemmet, som exempelvis växelriktare för solceller. Exempelvis kan energimätare med Modbus-anslutning övervaka solcellernas produktion när den ansluts till en Solar Edge växelriktare.

Kundgränssnittsport P1 HAN port till elmätaren

Funktion och beskrivning
En del dynamiska lastbalanserare kopplas via HAN eller P1 porten till elmätaren. Dessa ”Plug and play” mätare är enkla att installera även utan att anlita en auktoriserad elektriker. När du installerar en P1 mätare bör du kontrollera att din HAN eller P1 -port är aktiverad. Detta görs via ”mina sidor” hos din nätägare.

Tibber Pulse

tibber pulse fotocredit tibber 2 111x300 1

Med Tibber Pulse mätaren kan du se exakt hur hur mycket el du förbrukar i realtid. Om du har en mätare med aktiverad P1/RJ12-kontakt är det en “plug and play” installation som du kan genomföra själv. Mätaren fungerar via wifi. Tibber Pulse mätaren kan sköta den dynamiska lastbalanseringen för exempelvis för Easee och Zaptec laddstationer.

Watty – Power-up

Med realtidsmätaren Watty Power Up kan du lastbalansera laddboxen easee. Via din Tibber app kan du i realtid följa med din elförbrukning och -belastning samt kostnaden för elen. Om du dessutom råkar ha solpaneler kan du enkelt också följa med din elproduktion och intjäning via Watty i din Tibber app.

Easee Equalizer

Easee Equalizer optimerar energiförbrukningen för elbilsladdning utan risk för överbelastning eller strömavbrott. Enheten är enkel att installera och ta i bruk, eftersom Easee Equalizer har enkel ”Plug and Play” installering ihop med easee laddbox. Notera att Easee Equalizer inte kan användas med Easee Charge för bostadsrätter och andra med fler än 4 st laddare.
Produkten måste paras med en kompatibel smartmätare, vars kommunikationsport behöver vara aktiverad. Easee Equalizer stöder flera olika smartmätare.
Easee Equalizer kommunicerar antingen via wifi eller radiolänk direkt till laddaren. Detta gör att lastbalanseringen fortsätter att fungera om täckningen till wifi blir dålig eller om du byter lösenord. Radio har en betydligt längre räckvidd än wifi.

***
Vi på Järfälla Energi rekommenderar att du väljer tillvalet dynamisk lastbalansering till din laddbox. Då kan du vara säker på att bilen laddas på högsta möjliga hastighet hela tiden utan att huvudsäkringarna slås ut. Utan dynamisk lastbalansering behöver du själv styra laddningstider och hastigheter från mobilapp eller schema för att skydda huvudsäkringen.