easee – från norsk vision till succé

Elbilsladdare
By jonathan

Idén om easee uppkommer 2018 och tre norrmän har en vision. Världen håller på att förändras och mängden elbilar i Norge växer explosionsartat. Allt flera bilar som registreras årligen är elbilar. Efterfrågan på laddare ökar i motsvarande takt med att antalet elbilar växer.

De tre norrmännen bestämmer sig för att göra ett försök att ändra världen, och börjar tillverka världens smartaste elbilsladdare. I Stavanger år 2018 börjar historien om Easee.
Från startup till internationell framgång på tre år

Easee grundades i januari 2018 i Stavanger på den norska sydvästkusten av tre norska entreprenörer – Jonas Helmikstøl, Kjetil Andrè Næsje och Steffen Mølgaard – som hade en bra idé om hur de skulle tillverka världens smartaste elbilsladdare. De hade erfarenhet av branschen och en vision om hur de kunde utveckla en sådan produkt och erövra marknaden.

Alla tre grundare arbetar ännu på easee inom sina egna områden: Helmikstøl som Chief Executive Officer, Mølgaard som Chief Design Officer och Naesje som Chief Technology Officer.

Företaget har på tre år vuxit från tre personer till 250 anställda i fyra europeiska länder och återförsäljare i många flera länder.

Easee utvecklar och tillverkar alla produkter i Skandinavien och exporterar för tillfället till 17 europeiska länder. Easee har numera verksamhet via dotterbolag i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Gemensamt för de tre marknaderna är att antalet elbilar stiger mycket kraftigt.
Den starka tillväxten i Norge och de andra nordiska länderna beror likaså på ökningen av elbilar och de fördelar som smartladdare har jämfört med andra laddningsmetoder.
Verksamheten växer snabbt

De tre grundarna hade rätt i sina beräkningar om hurdan tillväxt branschen skulle komma att uppleva under de kommande åren. År 2018 var cirka 20% av alla nyregistrerade bilar i Norge elbilar, jämfört med 65% år 2021, och ett estimerat 80% år 2022 enligt statistik från Norsk Elbilforening.

Enligt easee växer efterfrågan på företagets produkter både i Norge och internationellt och att tillväxten ser ut att fortsätta i Norden och hela Europa. På tre år har easee vuxit från startup till en global succé.

Målsättningen var att expandera till 20 länder och sälja över en halv miljon laddare år 2021. Företaget nådde inte riktigt de satta målen för förra året, men 300 000 enheter producerades och 250 000 såldes under förra året.

Produktutveckling

Enligt Chief Technology Officer Kjetil Andrè Næsje är industristandarderna viktiga för företag i branschen, men att easee inte begränsar sin utveckling med att endast följa dem. Easee strävar till att sätta en ny, bättre standard för de andra aktörerna i branschen att följa efter.
Produktutvecklingen i företaget har fokus på framtiden. Utvecklingssträvandena är kundcentrerade och tillsammans med kundernas behov beaktas även konsumenternas och marknadens framtida krav.

Miljöaspekter beaktas också noga i utvecklingen av produkterna. Materialval och energianvändning är de största områdena inom produktutvecklingen vars klimat- och miljöpåverkan granskas noggrant.

Alla easee laddboxar utvecklas och tillverkas i Norge. På grund av detta har produktutvecklingen särskilt fokuserat på och tagit i beaktande de nordiska förhållandena.

Laddboxen kan installeras både inne i garaget och utanför ditt hus. En easee laddstation trivs bra ute i de mycket omväxlande nordiska väderförhållandena. Boxen är tillverkad av material som håller för både väder, vind och stora temperaturväxlingar. Produkterna är IP44-certifierade för utomhusbruk. Easee ger dessutom laddrobotarna fem års garanti.

Easees enastående företagskultur möjliggör

fortsatt tillväxt

Enligt VD Jonas Helmikstøl är en stor orsak till Easees framgång deras företagskultur. Grundpelarna företagskulturen är människorna och kärlek. På easee värdesätter man en öppen och kommunikativ företagskultur.

Ett tecken på att Jonas Helmikstøl i sitt ledarskap är på rätt väg och att detta har uppmärksammats även utanför företaget var att han i våras fick det internationella konsultbolaget Ernst & Youngs företagarpris “The Entrepreneur Of The Year” i Norge.

Medarbetarna på easee har utrymme att vara innovativa och behöver inte vara rädda för att begå misstag. På företaget ser man medarbetarna som företagets värdefullaste tillgång. Easees slogan “People first” kan låta som en kliché men CEO Jonas Helmikstøl menar att företagskulturen har varit en av de största orsakerna till easees succé och tillväxt.

I en föreläsning som Jonas Helmikstøl höll på ett TEDx Sustainability seminarium i Bergen i oktober 2021 var hans viktigaste budskap att easees framgång från startup till globalt varumärke främst bror på människorna som finns i företaget.

Helmikstøl pratade på seminariet om att leda med kärlek. Han vidhöll att människor felar och att det är mänskligt. Men att inte göra något på grund av rädslan att göra misstag – det är mycket värre.

Med denna inställning till förtroende och tillit i organisationen är det inte överraskande att easee har klarat sig så bra i denna innovativa och spännande bransch.

De innovativa produkterna

Easee producerar och säljer innovativa, miljövänliga och stilrena laddstationer och tillbehör för elbilar.
Företaget har vunnit många priser för sina produkter. År 2021 vann Easee det norska designpriset DOGA Award for Design and Architecture. Easee har också fått Red Dot Award -priset, som är ett känt internationellt designpris från Design Zentrum Nordrhein Westfalen.
Utöver den prisbelönta designen är Easees laddboxar även miljövänliga. Miljöaspekter beaktas i såväl produktion som i funktion. Mindre råvaror går år för att tillverka en easee laddbox på grund av dess ringa storlek. Därmed används mindre koppar och plast än vid tillverkning av en större laddstation. Eftersom laddboxen kan fungera med alla typer av elektriska fordon och har en snabb laddningstid ökar dess effektivitet och användbarhet och därmed minskar dess klimatpåverkan.
Easee har laddningslösningar för hemmaladdning, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt kommersiella fastigheter. Företaget har också ett stort urval tillvalskomponenter. Största delen av easees försäljning kommer via återförsäljare,
Easee Home laddbox för hemmaladdning
Easees prisbelönta laddbox Easee Home har vunnit Red Dot -designpriset för sin enkla och futuristiska utformning.

Easee Home laddboxen anpassar sig automatiskt till alla elbilar, och olika strömstyrkor och elnät. Laddboxen är lätt att använda, och med den kan du ladda bilen upp till 10 gånger snabbare än från ett vanligt eluttag.

Den har laddningskontakt av Typ 2, som laddar både 1- och 3-fas. Easee Home stöder laddning upp till 22 kW.

Laddboxen är närapå 70% mindre och lättare än konkurrerande laddboxar som finns på marknaden idag. Den väger endast 1,5 kg. Den lilla storleken beror på att att produkten är mycket hållbart designad och producerad med stor omtanke för användning av naturresurser. Laddboxen innehåller rentav 4 kg mindre plast och koppar än motsvarande produkter per laddbox jämfört med laddboxar från andra leverantörer.

Easee Charge – laddningsrobot för

bostadsrättsföreningar och kommersiella

fastigheter

Easee elbilsladdare för bostadsrättsföreningar har en Typ 2 laddningskontakt, som kan ladda både 1- och 3-fas. Laddaren laddar upp till 22 kW och det går att seriekoppla flera laddare.

Oberoende hurdana elbilar som finns hos de boende i bostadsrättsföreningen passar easee charge laddboxar. De är universella och passar alla typer av elbilar.

Miljöaspekterna bör också beaktas då man väljer laddsystem för bostadsrättsföreningar. Easee laddboxen är 69% mindre och betydligt lättare än andra motsvarande laddboxar. Easees elbilsladdare för bostadsrättsföreningar och samfälligheter väger endast 1,5 kg. Det innebär inbesparing av cirka 4 kg koppar och plast per laddbox.

Laddaren möjliggör lastbalansering för upp till 101 laddningsrobotar per krets, både on- och offline.

Du behöver inte ha existerande internetuppkoppling i garaget där ska laddaren installeras, eftersom easees elbilsladdare för bostadsrättsföreningar och samfälligheter är ansluten till 4G-nätet.

Easee charge för bostadsrättsföreningar har fem års garanti, från och med den dag då laddarna monteras.

Tillvalskomponenter till Easee laddboxar

Du kan skräddarsy din Easee laddstation med olika tillvalskomponenter för att få en optimal lösning för just dina specifika behov.
Easee App och Easee Portal
Med Easee App och Easee Portal kontrollerar och styr du din laddbox. Easee App fungerar som en kontroll för din enskilda laddbox hemma och med Easee Portal kan du ha koll på en större anläggning eller ett stort nätverk av laddboxar.
Easee App
Med Easee-appen kontrollerar och styr du dina laddningsrobotar, både när du är hemma eller annanstans. Easee laddningsroboten är alltid uppkopplad, eftersom den fungerar både via WiFi och har en färdigt inbyggd eSIM.

Via Easee App kan du kontrollera laddarens status samt anpassa eller schemalägga din laddning. Du kan både starta och pausa laddningen via appen. Du kan också låsa laddningskabeln och kontrollera åtkomsten via Easee App.

Easee App finns att ladda ner på Google Play för Android och App Store för iOS versionen.

Easee Portal

Ifall du har en större laddning anläggning exempelvis en bostadsrättsförening eller kommersiell fastighet kan kontroll och underhåll av laddsystemet vara tidskrävande och komplicerat.

Easee Portal innehåller alla nödvändiga funktioner som behövs för en fullständig överblick och kontroll över en eller flera easee dockningsanläggningar. Du kan via portalen hantera laddningsrobotar, fakturera strömförbrukning, ställa in och ange laddningspriser samt fakturera användarna. I portalen kan du se status för hela anläggningen och ha full kontroll över varje enskild laddbox. Du kan också inspektera varje enskild användares strömförbrukning genom att registrera alla laddningar med Easee Key.
Alla användare kan hantera sitt eget konto och sina Easee Key RFID-taggar samt få följa sin egen elförbrukning via Easee Portal.
Från portalen kan du också generera förbrukningsrapporter. Easee Portal är gratis för easee kunder och portalen och dess funktioner utvecklas vidare hela tiden.

easee Equalizer

Den dynamiska lastbalanseraren som är utvecklad för att användas tillsammans med Easee laddstation kallas Easee Equalizer. Med hjälp av den här dynamiska lastbalanseraren kan vi försäkra att den el du har räcker till allt som du behöver el till. När du har en dynamisk lastbalanserare i bruk kan du utnyttja elförsörjningen på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. Att ha en dynamisk lastbalanserare gör laddningen av din elbil effektivare, säkrare och enklare.

Easee Equalizer lastbalansering optimerar energiförbrukningen för elbilsladdning utan risk för överbelastning eller strömavbrott. Enheten är enkel att installera och ta i bruk, eftersom easee Equalizer har enkel ”Plug and Play” installering. Produkten kan användas med en kompatibel smartmätare som har en aktiveras kommunikationsport. Easee Equalizer kommunicerar antigen via wifi eller radiolänk direkt till laddaren.

easee laddkabel och U-Hook

Easee laddkabel passar till en laddningskontakt av Typ 2. Kabeln väger 3 kg och längden är 3-10 meter. Den är TUV och CE -certifierad och har garanti på 24 månader.

Med Easee U-Hook kabelhållaren får du en hållare med perfekt passform till din Easee laddkabel. Easee U-Hook är designad av Easees huvuddesigner Steffen Mølgaard. U-Hook finns i tre färgvarianter och en unik premium spegelversion.

easee Base

Easee Base laddstolpar finns för en, två eller fyra laddboxar. Stolpen är tillverkad av aluminium och är pulverlackerad svart. Den ha en integrerad kabelhållare där du kan hänga din laddkabel kabeln säkert och snyggt. Easee base väger 6,1 – 7,7, kg beroende på hur många laddboxar kan få plats. Easee Base är tillämpad för utomhusbruk och har IP44 certifikation.

easee Front

För att din Easee Home laddbox ska passa perfekt till din gård, ditt hus eller ditt garage, kan du välja färg på överdraget. Du kan välja mellan svart, vit, mörkgrå, blå eller röd färg.

easee Key

Du kan välja om du vill att din Easee laddningsrobot alltid ska vara öppen och färdig att användas eller om man måste använda RFID-nyckeln Easee Key för att påbörja laddningen.
Du kan starta din laddning med hjälp av din Easy Key. Teknologin är baserad på RFID-teknik och har en unik kod som är kopplad till din Easee-profil. Denna kod är ditt unika nyckelnummer och finns på din Easee Key-bricka.
Om ditt laddningssystem är inställt med behörighet behöver du Easee Key för att börja ladda. Du kan också välja att ha ett öppet system i vilket fall du inte behöver ha Easee Key. Du kan installera eller avinstallera Easee Key via din Easee App.
Du kan välja att laddkabeln alltid ska vara fastlåst i laddboxen, även då ingen laddning pågår. Därmed kan du försäkra att ingen kan stjäla laddningskabeln, även då den inte laddar eller är ansluten till bilen.

easee Ready (Plug and Play)

Om det är möjligt att du kommer att behöva utöka mängden laddboxar inom en nära framtid kan du förbereda dig för en framtida laddbox med Easee Ready, som innehåller en bakplatta med blindskydd.

När du vill uppgradera är det förnuftigt att skaffa Easee Ready Plug & Play samtidigt med din första installation. Då kan du göra uppgraderingen enkelt själv på grund av den innovativa Plug & Play -tekniken. Därmed slipper du extra installationskostnad för laddbox nummer två.

Hur ser framtiden ut för easee?

På Easee estimerar man att rentav 80% av företagets omsättning kommer från export år 2022. Företagets vision för tillväxt år 2022 innefattar också att utöka antalet anställda från cirka 200 till 600 personer i sju länder.
Easee har som målsättning att inom tre till sju år vara ett av de största företagen inom grön teknik i Europa, och ett av de största i världen inom loppet av de kommande tio åren.

Laddarna och teknologin från easee har fått ett mycket varmt mottagande av såväl installatörer som privatkunder, vilket har möjliggjort en omsättning som ger möjlighet till nyinvesteringar i utveckling och produktion av laddroboten.

Idag är easee på god väg att skapa nya och ännu smartare lösningar för laddnings- och energihanteringsteknik, och har en stor vision om att omforma framtiden för hela elnätverk.

Efterfrågan på laddningslösningar i världen kommer att stiga i samma takt som antalet elektriska fordon i världen ökar. I år säljs lika många elektriska bilar i världen per vecka som det såldes under hela år 2012. Tillväxten är exponentiell.

Tillsammans med marknadens utveckling, den värdebaserade ledningsstrategin, den innovativa teknologin och de tillägnade företagarna kan man tro att de mål som easee satt upp kommer att nås.